Adatvédelmi irányelvek

Az Aidian vállalatnál tudjuk, hogy Ön törődik személyes adatainak védelmével, és szeretné megismerni azokat a feltételeket és kikötéseket, amelyeknek megfelelően az Önre vonatkozó adatokat gyűjtjük, használjuk, felfedjük vagy nyilvánosságra hozzuk, továbbítjuk és tároljuk. Mivel elkötelezettek vagyunk az Ön igényeinek kielégítése és preferenciáinak tiszteletben tartása iránt, bevezettük az Aidian jelen Adatvédelmi nyilatkozatában megfogalmazott szabályokat és gyakorlatokat. Adatvédelmi nyilatkozatunk a honlapunkon található, de azokon a weboldalakon is elérhető, amelyeken személyes adatokat kérünk.

Frissítés dátuma: 2022-02-03

Az Aidian vállalatnál tudjuk, hogy Ön törődik személyes adatainak védelmével, és szeretné megismerni azokat a feltételeket és kikötéseket, amelyeknek megfelelően az Önre vonatkozó adatokat gyűjtjük, használjuk, felfedjük vagy nyilvánosságra hozzuk, továbbítjuk és tároljuk. Mivel elkötelezettek vagyunk az Ön igényeinek kielégítése és preferenciáinak tiszteletben tartása iránt, bevezettük az Aidian jelen Adatvédelmi nyilatkozatában megfogalmazott szabályokat és gyakorlatokat. Adatvédelmi nyilatkozatunk a honlapunkon található, de azokon a weboldalakon is elérhető, amelyeken személyes adatokat kérünk.

A személyes adatok gyűjtése és használata

Személyes adatok a magánszemélyekre vonatkozó olyan adatok, amelyek alkalmasak az adott személy személyazonosságának megállapítására vagy a vele való kapcsolatfelvételre. Az Aidian webhelyeinek, közösségimédia-csatornáinak, szolgáltatásainak használata során, alkalmazásainak letöltésekor, vagy amikor az Aidian más módon kommunikál, megkérhetjük Önt arra, hogy adja meg személyes adatait, például a nevét, a levelezési címét, a telefonszámát és az e-mail-címét. Az adatokat az egyes webhelyektől, közösségimédia-csatornáktól, szolgáltatásoktól, alkalmazásoktól vagy más körülményektől függően a következő célokra használhatjuk fel:

AZ ADATKEZELÉS, ADATFELDOLGOZÁS CÉLJAI ÉS TÖRVÉNYESSÉGE

Az Aidian webhelyei a termékekkel kapcsolatos visszajelzések és kérdések számára

Az adatok a következő célokra használhatók:

 • az ügyfelektől az Aidian webhelyeire, termékeire és szolgáltatásaira vonatkozóan érkező visszajelzések feldolgozása;
 • az Aidian szolgáltatásainak és termékeinek fejlesztése, azok minőségének biztosítása;
 • a termékek minőségére vagy származási helyére vonatkozó értesítések feldolgozása;
 • amikor a feldolgozásra az Aidian vonatkozó valamely törvényi kötelezettség teljesítése érdekében van szükség; valamint
 • csalások és visszaélések felderítése.

Az Ön személyes adatai termékminőséggel kapcsolatos feldolgozásának jogi alapját az képezi, hogy az Aidian meg kell felelnie a törvényi kötelezettségeinek, az Ön visszajelzéseit vagy termékekre vonatkozó vagy egyéb kérdéseit illetően pedig a feldolgozás alapját az Aidian jogos érdekei jelentik. Azt, hogy mit értünk jogos érdek alatt, és hogy mikor dolgozzuk fel az Ön adatait jogos érdekeinknek megfelelően, az alábbi, „Jogos érdekek” című szakasz ismerteti.

Kampányok és más kapcsolattartás az ügyfelekkel

Az adatok a következő célokra használhatók:

 • ha Ön tombolán, versenyen vagy hasonló reklámtevékenységben vesz részt, akkor az adatokat az ilyen tevékenységek adminisztrálására és a nyeremények kézbesítésére használjuk fel;
 • termékek és szolgáltatások reklámozása, hírlevelek, direktmarketing- és elektronikus direktmarketing-anyagok kézbesítése az érintett (azaz azon személy, akire az adatok vonatkoznak) hozzájárulása alapján, vagy ha a jogszabályok az ilyen tevékenységet egyébként megengedik;
 • piackutatás és terméktesztelés;
 • ügyfélszolgálati szolgáltatások és termékek fejlesztése, a kínált szolgáltatások és a marketing személyre szabása;
 • a direkt marketing keretében történő megkeresések lemondási/elutasítási lehetőségeinek megvalósítása az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően;
 • a visszajelzések és az érintettel folytatott egyéb kommunikáció feldolgozása;
 • az adatokat összehasonlíthatjuk, részekre bonthatjuk és elemezhetjük, továbbá felállíthatjuk a felhasználó profilját annak érdekében, hogy az érintett hozzájárulása alapján az Aidian saját termékeire és szolgáltatásaira vagy az Aidian üzleti partnerei termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó direkt marketing keretében hasznos információkkal lássuk el, ajánlatokkal vagy javaslatokkal keressük meg a felhasználót, és hogy más személyre szabott tartalmat biztosítsunk a felhasználó számára. Bár elkészítjük a felhasználó profilját, az Aidian vállalja, hogy semmilyen olyan döntést nem hoz, amely pusztán a profilozáson alapul, és amelynek jogi következménye vagy egyéb jelentős hatása van a felhasználóra;
 • technikai és információbiztonsági problémák észlelése és elhárítása; valamint
 • értesítések küldése használati feltételeink vagy szabályzataink változásairól.

A személyes adatok kezelésének, feldolgozásának jogi alapja a felhasználó hozzájárulása. Az Ön adatai kezelésének, feldolgozásának alapját az Aidian jogos érdekei is képezhetik. Azt, hogy mit értünk jogos érdek alatt, és hogy mikor dolgozzuk fel az Ön adatait jogos érdekeinknek megfelelően, az alábbi, „Jogos érdekek” című szakasz ismerteti.

Szolgáltatások

Az adatok a következő célokra használhatók:

 • kommunikáció a szolgáltatás felhasználóival, például útmutatás nyújtása a felhasználók számára a szolgáltatás használatához;
 • a szolgáltatás üzemeltetéséhez és futtatásához szükséges módon és mértékben, a szolgáltatás használati feltételeinek megfelelően;
 • a szolgáltatás használati feltételeinek megfelelően a felhasználók által a szolgáltatáshoz beküldött tartalom (például szövegek, megjegyzések vagy fényképek) figyelése, használata, üzemeltetése, nyilvános megjelenítése, közzététele, többszörözése, kiegészítése, módosítása, továbbfejlesztése, terjesztése és továbbítása a szolgáltatás céljainak érdekében és a szolgáltatáson belüli és kívüli marketing- és nyilvánosságbiztosítási tevékenységek során;
 • az adatokat összehasonlíthatjuk, részekre bonthatjuk és elemezhetjük, továbbá felállíthatjuk a felhasználó profilját annak érdekében, hogy az érintett hozzájárulása alapján az Aidian saját termékeire vagy az Aidian üzleti partnerei termékeire vonatkozó direkt marketing keretében hasznos információkkal lássuk el, ajánlatokkal vagy javaslatokkal keressük meg a felhasználót, és hogy más személyre szabott tartalmat biztosítsunk a felhasználó számára. Bár elkészítjük a felhasználó profilját, az Aidian vállalja, hogy semmilyen olyan döntést nem hoz, amely pusztán a profilozáson alapul, és amelynek jogi következménye vagy egyéb jelentős hatása van a felhasználóra;
 • termékek és szolgáltatások reklámozása, direktmarketing-anyagok és hírlevelek kézbesítése a felhasználó hozzájárulása alapján, vagy ha a jogszabályok az ilyen tevékenységet egyébként megengedik;
 • a felhasználóval kötött lehetséges szerződés teljesítése érdekében vagy a felhasználó kérésére bizonyos lépések megtétele érdekében a szerződés megkötése előtt;
 • technikai és információbiztonsági problémák észlelése és elhárítása;
 • értesítések küldése használati feltételeink vagy szabályzataink változásairól;
 • amikor a feldolgozásra az Aidian vonatkozó valamely törvényi kötelezettség teljesítése érdekében van szükség; valamint
 • csalások és visszaélések felderítése.

A személyes adatok kezelésének, feldolgozásának jogi alapja a felhasználó hozzájárulása, illetve a felhasználóval kötött szerződés teljesítése vagy a felhasználó kérésére bizonyos lépések megtétele a szerződés megkötése előtt. Az Ön adatai kezelésének, feldolgozásának alapját az Aidian jogos érdekei is képezhetik. Azt, hogy mit értünk jogos érdek alatt, és hogy mikor dolgozzuk fel az Ön adatait jogos érdekeinknek megfelelően, az alábbi, „Jogos érdekek” című szakasz ismerteti.

Közösségimédia-csatornák

Az adatok a következő célokra használhatók:

 • kommunikáció a közösségimédia-webhely felhasználóival, például útmutatás nyújtása a felhasználók számára a webhely használatához, valamint a felhasználók kérdéseinek megválaszolása;
 • ha Ön tombolán, versenyen vagy hasonló reklámtevékenységben vesz részt, akkor az adatokat az ilyen tevékenységek adminisztrálására és a nyeremények kézbesítésére használjuk fel;
 • az adatokat összehasonlíthatjuk, részekre bonthatjuk és elemezhetjük, továbbá felállíthatjuk a felhasználó profilját annak érdekében, hogy az Aidian saját termékeire és szolgáltatásaira vagy az Aidian üzleti partnerei termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó direkt marketing keretében hasznos információkkal lássuk el, ajánlatokkal vagy javaslatokkal keressük meg a felhasználót, és hogy más személyre szabott tartalmat biztosítsunk a felhasználó számára. Bár elkészítjük a felhasználó profilját, az Aidian vállalja, hogy semmilyen olyan döntést nem hoz, amely pusztán a profilozáson alapul, és amelynek jogi következménye vagy egyéb jelentős hatása van a felhasználóra;
 • termékek és szolgáltatások reklámozása, piackutatás és terméktesztelés, elektronikus direktmarketing-anyagok és hírlevelek kézbesítése a felhasználó hozzájárulása alapján, vagy ha a jogszabályok az ilyen tevékenységet egyébként megengedik;
 • technikai és információbiztonsági problémák észlelése és elhárítása; valamint
 • csalások és visszaélések felderítése.

A személyes adatok kezelésének, feldolgozásának jogi alapja az adott személy hozzájárulása vagy az Aidian jogos érdeke. Azt, hogy mit értünk jogos érdek alatt, és hogy mikor dolgozzuk fel az Ön adatait jogos érdekeinknek megfelelően, az alábbi, „Jogos érdekek” című szakasz ismerteti.

Jogos érdekek

Az Ön személyes adatait jogos üzleti érdekeinkből is feldolgozhatjuk, ilyen jogos üzleti érdekek például a következők: a csalás megelőzése, direkt marketing, hálózati és informatikai rendszerek biztonsága, adatelemzés, szolgáltatásaink bővítése, módosítása vagy továbbfejlesztése, a felhasználók körében tapasztalható trendek megállapítása, a reklámkampányok és hirdetések hatásosságának megállapítása.

A jogos érdekek kifejezés vállalatunknak azokat az érdekeit jelenti, amelyek üzletmenetünk olyan viteléhez és irányításához fűződnek, amely lehetővé teszi, hogy Önnek a legjobb termékeket kínáljuk, a legjobb szolgáltatásokat nyújtsuk és a legnagyobb biztonságot garantáljuk webhelyeinken, szolgáltatásainkban és alkalmazásainkban. Érdekünkben áll például az, hogy marketingtevékenységünk releváns legyen az Ön számára, ezért az Önre vonatkozó információk feldolgozásával az Ön érdeklődési köreihez igazított marketinganyagokat küldünk Önnek. A kifejezés az Ön érdekében történő adatfeldolgozást is jelenti. Ügyelünk arra, hogy amikor jogos érdekeinkből feldolgozzuk az Ön személyes adatait, akkor figyelembe vegyük e tevékenység bármilyen Önt érintő potenciális hatását is (a pozitív és a negatív hatásokat egyaránt), és azokat kiegyensúlyozzuk, figyelembe vegyük továbbá az adatvédelmi törvények által Önnek biztosított jogokat. Jogos üzleti érdekeink nem írják felül automatikusan az Ön érdekeit – nem fogjuk felhasználni az Ön személyes adatait olyan tevékenységekhez, amelyek esetében érdekeink fontosságát elnyomják az Önre gyakorolt hatások.

A gyűjtött személyes adatok köre

Az Aidian a fent említett célokra gyűjt személyes adatokat. A gyűjtött személyes adatok az Aidian ügyfeleire és webhelyeinek látogatóira vonatkoznak. Bizonyos adatokat közvetlenül Öntől gyűjtünk be, amikor Ön az Aidian webhelyeit, közösségimédia-csatornáit, alkalmazásait vagy szolgáltatásait használja. Önnek van választási lehetősége az általunk gyűjtött adatok vonatkozásában. Amikor arra kérjük, hogy adja meg a személyes adatait, Ön ezt megtagadhatja. Ha úgy dönt, hogy nem adja meg azokat az adatokat, amelyek megadására szükség van valamelyik alkalmazás vagy egy alkalmazás valamelyik funkciójának biztosításához, akkor Ön nem tudja használni az adott alkalmazást, illetve funkciót.

Adatokat az Aidian alvállalkozói is gyűjthetnek az Aidian nevében, amennyiben erre a szolgáltatások üzemeltetéséhez, futtatásához és karbantartásához vagy a szolgáltatásokhoz kapcsolódó más feladatok (például a direkt marketing) ellátásához szükség van. Az alvállalkozók lehetnek például informatikai és kommunikációs (ICT) szolgáltatók, reklámozó partnerek, az Aidian nevében összehasonlító, részekre bontó, elemző és profilozó szolgáltatásokat nyújtó harmadik felek.

Az, hogy milyen adatokat gyűjtünk, függ az Ön és az Aidian közötti interakció körülményeitől, az Ön által kiválasztott lehetőségektől (ideértve az Ön adatvédelmi beállításait is), valamint az Ön által használt alkalmazásoktól és funkcióktól. Az általunk gyűjtött adatok közé tartozhatnak a következők:

 • a felhasználó/ügyfél vezeték- és utóneve;
 • a felhasználó/ügyfél e-mail-címe;
 • a felhasználó/ügyfél telefonszáma;
 • a böngésző márkája és típusa;
 • a felhasználó eszközén futó operációs rendszer és az eszköz kijelzőjének felbontása;
 • a felhasználói felületen végrehajtott legfontosabb tevékenységek;
 • az alkalmazásszoftver verziója;
 • a felhasználó felhasználói fiókjához tartozó felhasználónév és jelszó;
 • a felhasználó/ügyfél hírlevél-előfizetéseire vonatkozó adatok;
 • a szolgáltatás különböző részei használatának időpontjára vonatkozó adatok, továbbá a használat gyakoriságára, időpontjára és tartamára vonatkozó információk;
 • a szolgáltatások felhasználójának tartózkodási helyére vonatkozó adatok, amennyiben ezek gyűjtéséhez a felhasználó hozzájárul; valamint
 • ha a felhasználó egy harmadik fél által nyújtott szolgáltatás (például a Facebook) használatával jelentkezett be, akkor az ilyen harmadik féltől kapott adatok. Arra kérjük a felhasználót, hogy olvassa el a harmadik felek adatvédelmi feltételeit.

Forgalmi adatok

Az Aidian által kínált bizonyos szolgáltatások esetében Forgalmi Adatok gyűjtésére is sor kerül. A „Forgalmi Adatok” az Aidian bizonyos szolgáltatásai felhasználója számára azonosítható olyan adatok, amelyeket bizonyos szolgáltatásokban és kommunikációs hálózatokban üzenetek továbbítása, megosztása vagy felkínálása érdekében kezelnek. A Forgalmi Adatok kezelésére, feldolgozására a következő és a törvény által megengedett más körülmények között kerül sor:

(I) Kezeljük, feldolgozzuk a Forgalmi Adatokat, amennyiben erre szolgáltatások nyújtásához és használatához, valamint az információbiztonság biztosításához szükség van. Ennek érdekében a következő típusú Forgalmi Adatokat kezeljük, dolgozzuk fel: IP-cím, egy üzenet feladójára és címzettjére vonatkozó adatok, az eszköz tartózkodási helyére vonatkozó adatok (a felhasználó hozzájárulása alapján), a szolgáltatás különböző részei használatának időpontjára vonatkozó adatok, továbbá a használat gyakoriságára, időpontjára és tartamára vonatkozó információk.

(II) Kezeljük, feldolgozzuk a Forgalmi Adatokat a szolgáltatások technikai fejlesztése során. Ennek érdekében a következő típusú Forgalmi Adatokat kezeljük, dolgozzuk fel: IP-cím, egy üzenet feladójára és címzettjére vonatkozó adatok, az eszköz tartózkodási helyére vonatkozó adatok (a felhasználó hozzájárulása alapján), a szolgáltatás különböző részei használatának időpontjára vonatkozó adatok, továbbá a használat gyakoriságára, időpontjára és tartamára vonatkozó információk.

(III) Automatikusan feldolgozzuk a Forgalmi Adatokat statisztikai elemzések során, mert egyébként az elemzéseket csak észszerűtlenül nagy erőfeszítésekkel lehetne kivitelezni. Az ilyen elemzésekben szereplő adatok alapján nem lehet megállapítani egyetlen magánszemély személyazonosságát sem.

(IV) Kezeljük, feldolgozzuk a Forgalmi Adatokat, hogy megoldjuk a díjköteles szolgáltatások, kommunikációs hálózatok vagy a szolgáltatás részét képező kommunikációs szolgáltatások illetéktelen használatának problémáját.

(V) Kezeljük, feldolgozzuk a Forgalmi Adatokat, ha erre egy műszaki hiba vagy a kommunikációs üzenetek továbbítása során felmerülő hiba észlelése, megelőzése vagy kijavítása érdekében szükség van.

Felfedés harmadik felek számára

Az adatok a következő harmadik felek számára, az alább megnevezett célok elérése érdekében továbbíthatók vagy fedhetők fel:

 • Az Aidian átadhatja az adatokat az azokat „A személyes adatok gyűjtése és használata” című szakaszban megfogalmazott célok érdekében az Aidian nevében feldolgozó alvállalkozóinak; az ilyen alvállalkozók közé tartozhatnak az olyan média- és marketingvállalatok, valamint informatikai vállalatok, amelyek segítenek az Aidian olyan marketingtechnikák kifejlesztésében, amelyekkel az Aidian célzott marketinganyagokat tud biztosítani ügyfelei számára.
 • Ha Ön egy harmadik fél által nyújtott szolgáltatás (például a Facebook) használatával jelentkezett be, akkor az adott harmadik fél technológiája által automatikusan gyűjtött adatok az adott harmadik fél számára automatikusan felfedhetők. A Facebook egy adott szolgáltatásra vonatkozó „like”-jai például – a Facebook adatvédelmi szabályzata szerint - láthatóak a Facebookon. Arra kérjük, hogy olvassa el a harmadik felek adatvédelmi feltételeit. Az ilyen harmadik felek időről időre frissített listája a „Harmadik felek webhelyei és szolgáltatásai” című szakaszban található.
 • Nyilvánosságra hozhatók, illetve kiadhatók a személyes adatok, ha erre azért van szükség, hogy betarthassuk a jogszabályok és előírások rendelkezéseit, vagy hogy érvényre juttathassuk az Aidian jogos érdekeit, például hogy észleljük vagy megelőzzük a csalást, a visszaélést vagy a biztonsági problémákat, vagy hogy megtegyük a megfelelő javító intézkedéseket.
 • Ha változás áll be az Aidian vagy az Aidian összes termékének, szolgáltatásának vagy eszközének, illetve azok bármely részének a tulajdonjogában vagy ellenőrzési jogában, akkor felfedhetjük az Ön személyes adatait bármilyen új tulajdonosnak, jogutódnak vagy engedményesnek.

A személyes adatok tárolásának és feldolgozásának helye

A gyűjtött személyes adatok feldolgozhatók az Ön lakóhelyének országában, vagy továbbíthatók egy olyan másik országba, ahol az Aidian, annak társvállalatai, alvállalkozói vagy a személyes adatok más átvevői találhatók, mind az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén belül, mind azon kívül. Ez azt jelenti, hogy előfordulhat, hogy az Ön személyes adatainak feldolgozására vagy tárolására olyan országban kerül sor, amely kevésbé szigorú adatvédelmi előírásokkal rendelkezik, mint az Európai Unió. Ezzel együtt biztosítjuk, hogy az Ön személyes adatainak kezelése még akkor is a jelen Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően történjen, ha azokat az EGT területén kívülre továbbítjuk. Az EGT területén kívülre továbbított személyes adatokat az Európai Bizottság megfelelőségi döntése vagy megfelelő szerződéses megállapodások védik (vagy úgy, hogy az adatkezelő és az adatátvevő(k) aláírják az Általános szerződési feltételeket, vagy úgy, hogy a címzett maga az EU–USA Adatvédelmi Pajzs keretrendszer (EU–US Privacy Shield) szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik). További információért kérjük, forduljon az Aidian.

A személyes adatok védelme

A személyes adatok védelmének elősegítése érdekében fizikai, technikai és adminisztratív biztonsági intézkedéseket foganatosítottunk és tartunk fenn; ezek közé tartoznak például a zárak, az elektromos térfigyelő rendszerek, a tűzfal, a kártékony programokat és a levélszemetet kiszűrő rendszerek stb. Biztonsági technológiánkat folyamatosan frissítjük és teszteljük. Az Ön személyes adataihoz való hozzáférést azokra az alkalmazottjainkra korlátozzuk, akiknek munkájuk elvégzéséhez ismerniük kell az adott információkat. Alkalmazottjainkban továbbá képzések során tudatosítjuk, milyen fontos a személyes adatok titokban tartása, védelmük és biztonságuk folyamatos biztosítása.

A személyes adatok megőrzése

Az Ön személyes adatait addig fogjuk megőrizni, ameddig azokra a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban megfogalmazott célok teljesítése érdekében szükség van, kivéve, ha a jogszabályok ennél hosszabb megőrzési időszakot írnak elő vagy engednek meg. Amikor például a weboldalainkon beküldött kérdéseire adunk választ, akkor addig őrizzük meg az Ön adatait, amíg fel nem dolgoztuk és meg nem válaszoltuk a kérdését. Ha Ön valamelyik kampánycélú versenyünkön vesz részt, akkor addig őrizzük meg az Ön adatait, amíg véget nem ér az adott verseny, és át nem adtuk a megnyerhető díjakat. Ha Ön letöltötte az Aidian egy alkalmazását, akkor addig őrizzük meg az Ön adatait, amíg Ön élő felhasználói fiókkal rendelkezik.

Helyalapú szolgáltatások

Helyalapú szolgáltatások nyújtása érdekben az Aidian gyűjtheti az Ön tartózkodási helyére vonatkozó adatokat; ezek lehetnek pontosak, de pontatlanok is. A tartózkodási helyre vonatkozó adatok kinyerhetők az elérhető GPS-szolgáltatásból, Bluetooth-kapcsolatból vagy IP-címből, valamint a mobiltelefon-hálózati cellainformációkból, a Wi-Fi-elérési pontok adataiból, továbbá más olyan rendelkezésre álló technológiák felhasználásával, amelyek képesek az Ön eszköze hozzávetőleges tartózkodási helyének meghatározására.

Az Ön hozzájárulásának hiányában ezeket a tartózkodási helyre vonatkozó adatokat név nélkül, olyan formában gyűjtjük, amely nem teszi lehetővé az Ön személyazonosságának megállapítását.

Harmadik felek webhelyei és szolgáltatásai

Az Aidian webhelyei, közösségimédia-csatornái, alkalmazásai és szolgáltatásai harmadik felek webhelyeire mutató hivatkozásokat tartalmazhatnak. Az Aidian nem tehető felelőssé a személyes adatok ilyen webhelyeken történő kezeléséért, feldolgozásáért.

Bizonyos szolgáltatások egyes részei a személyes adatok kezelésére, feldolgozására vonatkozó különleges feltételeket igényelhetnek. Ön tájékoztatást kap a harmadik felek ilyen feltételeiről, és hozzájárulását kérjük az ilyen részek Ön általi használatával kapcsolatban.

Azzal, hogy megengedi felhasználói fiók létrehozását és a bejelentkezést egy harmadik fél által nyújtott szolgáltatás használatával, az Aidian nem vállal felelősséget a harmadik fél által nyújtott adott szolgáltatásért, sem annak semmilyen aspektusáért.

Az Ön jogai

A hozzáféréshez való jog és a hordozható formátumú adatokhoz való jog

A jogszabályokban meghatározott kivételektől eltekintve Önnek jogában áll, hogy megfelelő keresési feltételek megadása után hozzáférjen az Aidian nyilvántartásaiban Önre vonatkozóan fellelhető adatokhoz, illetve hogy értesítést kapjon arról, hogy a nyilvántartások nem tartalmaznak ilyen adatokat. Az Aidian arról is tájékoztatni fogja Önt, hogy milyen forrásból származnak az adatok, mire és miként használja fel az adatokat, és hogy kik vagy mik számára fedi fel a nyilvántartásban szereplő adatokat.

Ha az Ön személyes adatai kezelésének, feldolgozásának alapját az Ön hozzájárulása vagy az Aidian és Ön között létrejött szerződés teljesítése képezi, és ha a személyes adatok feldolgozására automatizált módon kerül sor, akkor Önnek jogában áll az adatokat hordozható formában megkapni, azaz jogában áll kérni, hogy az Ön által az Aidian megadott személyes adatokat a lehető legnagyobb mértékben strukturált és géppel olvasható formátumban továbbítsák az Ön számára.

Ha hozzá szeretne férni a személyes adataihoz, ezt egy saját kezűleg aláírt vagy más, a saját kezű aláírással összemérhető erejű módszerrel hitelesített dokumentumban kérheti úgy, hogy személyazonosságát egy hivatalos személyazonosító dokumentum másolatának csatolásával igazolja.

AZ AIDIAN KAPCSOLATTARTÁSI ADATAI:

Aidian Oy (cégjegyzékszám: 855216-1)
Cím: Data Protection, Koivu-Mankkaan tie 6B, 02200 Espoo, Finnország
dataprotection@aidian.eu

A hozzájárulás visszavonásának joga és a feldolgozás elleni kifogás emelésének joga

Ha a személyes adatok kezelésének, feldolgozásának jogi alapja az Ön hozzájárulása, akkor Önnek jogában áll visszavonni a hozzájárulását.

Ha a személyes adatok kezelésének, feldolgozásának jogi alapját az Aidian jogos érdekei képezik, akkor Önnek jogában áll kifogást emelni az adatfeldolgozás ellen az Ön konkrét helyzetéhez kapcsolódó alapon. Önnek mindig jogában áll kifogást emelni azért, ha az Ön személyes adatait direkt marketing céljából kezeljük, dolgozzuk fel.

Amennyiben élni kíván a fentebb említett jogaival, ezt írásban, egy saját kezűleg aláírt vagy más, a saját kezű aláírással összemérhető erejű módszerrel hitelesített, az Aidian fenti levelezési címére vagy e-mail-címére megküldött dokumentumban kérheti. Tájékoztatjuk, hogy hozzájárulása visszavonásának eredményeképp nem válik törvénytelenné a személyes adatok ilyen visszavonás előtti kezelése, feldolgozása.

Javítás, a feldolgozás korlátozása, törlés

Adatkezelőként az Aidian – saját kezdeményezésére vagy az Ön kérésére – indokolatlan késedelem nélkül köteles kijavítani, törölni vagy kiegészíteni a nyilvántartásában szereplő személyes adatokat, ha azok az adatkezelés célja tekintetében hibásak, feleslegesek, nem teljesek vagy elavultak. Az Aidian köteles megakadályozni az ilyen adatok terjesztését is, ha a terjesztés veszélyeztetheti az Ön személyes adatainak védelmét.

Önnek jogában áll, hogy korlátoztassa az Aidian az adatfeldolgozást, ha Ön vitatta a feldolgozott személyes adatok pontosságát; ha Ön azt állította, hogy a feldolgozás törvénytelen, és Ön kifogással élt a személyes adatok törlése ellen, és ehelyett azok használatának korlátozását kérte; ha az Aidian nincs többé szüksége a személyes adatokra az adatkezelés, adatfeldolgozás céljainak eléréséhez, de Önnek szüksége van a személyes adatokra ahhoz, hogy törvényes kártérítési igénnyel léphessen fel, azt érvényesítse, vagy ilyennel szemben védekezhessen; vagy ha Ön az EU Általános adatvédelmi rendelete szerint kifogást emelt a feldolgozás ellen, amíg el nem válik, hogy az Aidian vagy egy harmadik fél jogos igényei felülírják-e az Ön érdekeit vagy jogait és szabadságjogait. Amennyiben az Ön kérésére a fentiek alapján sor került az adatfeldolgozás korlátozására, erről Önt az Aidian a feldolgozásra vonatkozó korlátozás feloldása előtt értesíteni fogja.

Ha az Aidian megtagadja, hogy az Ön kérésére kijavítson egy hibát, erről Önt írásban értesíteni fogja. Az értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás indokát is. Ebben az esetben Ön felhívhatja az ügyre az adatvédelmi ombudsman figyelmét.

Az Aidian a helyesbítésről értesítenie kell azokat az adatátvevőket, akik számára átadta az adatokat, valamint a hibás személyes adatok forrását is. Ez az értesítési kötelezettség azonban nem áll fenn, ha az értesítés lehetetlen vagy észszerűtlenül nehéz.

A javításra vonatkozó kérelmeket az Aidian fenti címére kell eljuttatni.

Az adatvédelmi nyilatkozatot érintő kérdések

Ha bármilyen kérdése van az adatvédelmi nyilatkozatunkkal kapcsolatban, vagy ha aggálya merül fel az Aidian által biztosított adatvédelmet illetően, akkor kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben, a dataprotection@aidian.eu címen.Az Aidian jelen Adatvédelmi nyilatkozatát bármikor frissíthetjük vagy átdolgozhatjuk. Amikor a nyilatkozatot lényeges módon megváltoztatjuk, értesítést teszünk közzé a webhelyünkön, ahol megtalálható lesz a frissített Adatvédelmi nyilatkozat is. Az Ön hordozható formátumú adatokra és/vagy feldolgozáskorlátozásra vonatkozó joga (ha van) 2018. május 25-én lép hatályba.